Kansen en risico's bij nieuwe wetswijzigingen

17 januari 2024
Kansen en risico's bij nieuwe wetswijzigingen

De evolutie en uitdagingen waarmee de vastgoedmarkt in Portugal wordt geconfronteerd, hebben geleid tot een herziening van de wetgeving die gericht is op het vereenvoudigen van bureaucratische processen bij vastgoedtransacties. Dit brengt kansen en risico's met zich mee bij nieuwe wetswijzigingen. Van de verschillende goedgekeurde maatregelen die in de Portugese wet worden toegepast, is een opmerkelijke wijziging de afschaffing van de verplichte overlegging van de bewonings- en gebruiksvergunning die standaard wordt overgelegd op het moment van de aankoop van onroerend goed.

De nieuwe wet Decreto-Lei N.º 10/2024 voorziet in de hervorming en vereenvoudiging van vergunningen op het gebied van stadsplanning, ruimtelijke ordening en industrie. Het streeft naar "het elimineren van licenties, autorisaties en onevenredige administratieve vereisten die contextuele kosten veroorzaken", volgens een logica van "nul licenties".

Dit heeft met name gevolgen voor de aankoop van woningen en is sinds begin dit jaar 2024 van toepassing. In het bijzonder "worden formaliteiten met betrekking tot de aan- en verkoop van het onroerend goed vereenvoudigd, waardoor formaliteiten die geen waarde toevoegen, worden geëlimineerd."  Dit betekent dat het tijdens de ondertekening van het koop- en verkoopcontract van het onroerend goed niet langer verplicht is om het bestaan van het technische huisvestingsgegevensblad en de gebruiksvergunning te tonen of te bewijzen. Deze wetswijziging brengt echter risico's met zich mee voor families en investeerders waarmee rekening moet worden gehouden.

  • Het kopen van een huis zonder gebruiksvergunning kan geheel of gedeeltelijk worden gesloopt als er klachten zijn van buren of als de gemeente inspecties uitvoert. Bijvoorbeeld de aankoop van een woning met een vergunning van 50 vierkante meter (m2) die is gebouwd tot 200 m2.
  • Het kopen van een huis dat niet voldoet aan de bouw- en veiligheidsvoorschriften.
  • Het kopen van een huis zonder vergunning brengt het aangaan van woningkrediet in gevaar, omdat banken de gebruiksvergunning nodig hebben om door te gaan met financiering.
  • Als u niet in staat bent om een lening te krijgen, bestaat het risico dat u de aanbetaling verliest die is gedaan tijdens de ondertekening van het promessecontract (CPCV).
  • Toekomstige verkoop van het huis zonder vergunning kan complexer zijn en mogelijk worden gedevalueerd.

  • Ook al is een bewonings- of gebruiksvergunning niet langer verplicht, aarzel niet om alle beschikbare documentatie over het onroerend goed op te vragen, om te voorkomen dat u zich vastlegt zonder absolute zekerheid over de veiligheid en bewoonbaarheid van het verworven onroerend goed.
  • Als u niet bekend bent met het aankoopproces van onroerend goed in Portugal of zich niet op uw gemak voelt bij de Portugese wetgeving, overweeg dan om u te laten vergezellen door een professionele gekwalificeerde advocaat of advocaat om u door het hele aankoopproces van onroerend goed te begeleiden.

Bij Home Key Portugal staan we klaar om de nodige ondersteuning te bieden, niet alleen om u te helpen bij het vinden van uw droomhuis, maar ook om u samen met ons netwerk van professionals bij te staan met alle bureaucratische processen tot aan de ondertekening van uw akte – zodat uw droomhuis geen nachtmerrie wordt!

Bekijk onze nieuwkomers:

H641 - Fonte Covão

H650 - Quinta Capa Rosa

H653 - Monte de Alpreade

® HomeKey Portugal Alle rechten voorbehouden.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 934 850 145 (mobile call)
+351 274834036 (fixed call)